Slide Регистрирай се на postbankmoneytransfers.bg,
изпращай и/или получавай Western Union преводи и трупай точки, които можеш да обърнеш в парична награда.
РЕГИСТРАЦИЯ Повече информация за програмата можете да получите с обаждане на Центъра за обслужване на клиенти: 0700 18 555. Общият брой точки, които ще получите, зависи от вида и сумата на Western Union прeвода. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност „Моите награди” за клиенти, ползващи услугата Western Union в офисите и агентската мрежа на „Юробанк България“ АД. В програмата не участват върнати или отказани Western Union трансакции, както и получени или изпратени по банкова сметка в България и чужбина. В Пощенска банка
и агентската ѝ мрежа печелиш
от всеки Western Union превод!
Регистрирай се на postbankmoneytransfers.bg,
изпращай и/или получавай Western Union преводи и трупай точки, които можеш да обърнеш в парична награда.
В Пощенска банка
и агентската и мрежа печелиш
от всеки Western Union превод!
НАУЧИ ПОВЕЧЕ Повече информация за програмата можете да получите с обаждане на Центъра за обслужване на клиенти: 0700 18 555. Общият брой точки, който ще получите, зависи от вида и сумата на Western Union прeвода. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност „Моите награди” за клиенти, ползващи услугата Western Union в офисите и агентската мрежа на „Юробанк България“ АД. В програмата не участват върнати или отказани Western Union транзакции, както и получени или изпратени по банкова сметка в България и чужбина.